پايه

پايه مبل ال :  با نوار از چرم خود مبل و يا رنگ مكمل آن.  بدنه اين پايه ميتواند برنگ قهوه اى ، مشكى، سفيد، طوسى، ماهاگنى، و يا  رنگ مورد نظر شما باشد.
ادامه مطلب

پایه

پایه مبل ال ،  بدنه  قهوه ای و نوار سفيد. اين پايه با بدنه قهوه اى و نوار هاى قرمز ، مشكى ، سفيد ، كوروم و ... قابل ارائه ميباشد. قابل توجه اينكه اين پايه با رنگ بدنه هاى مختلف از جمله قهوه اى ، مشگى ، شرابى و رنگ مورد علاقه يا برند شما قابل ارائه ميباشد .
ادامه مطلب

پایه

پایه مبل گرد با بدنه مشگى و يا قهوه اى با نوار در رنگ هاى سفيد ، قرمز ، نارنجى ، كروم و غيره قابل ارائه ميباشد.قابل توجه اينكه رنگ بدنه علاوه بر قهوه اى و مشگى در رنگ هاى ديگر مثل سفيد ، شرابى ، طوسى ، و يا رنگ دلخواه شما قابل ارائه ميباشد.
ادامه مطلب