ماله ژوئن

ماله ژوئن قوس دار  براى اپوكسى و بتن. اين نوع ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است .  روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار به طرف عقب حركت ميكند.
ادامه مطلب

C 64

ادامه مطلب

غلطک حباب گیر

غلطک  حباب گیر  در طول 5 ، 16 ، 27، 50 ، 75   و ..... سانت قابل ارائه می باشد. كد كالا: 1211 حباب گير 27 سانت با دسته بلند 140 سانت
ادامه مطلب