ماله

ماله ايزوگام بلند
ادامه مطلب

ماله

ماله دندانه دار.بطول 26,28,30,35,40,50 سانت .
ادامه مطلب

ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

ماله

اين ماله به طول  120 سانت و با دسته بلند جهت بتن ريزى استفاده ميشود. اين ماله در طول هاى 90, 120و 150 سانت با ورق فنر مخصوص ضخيم با وزن بيشتر برأى بتن سخت وبا ورق فنر مخصوص نازك با وزن كمتر برأى بتن نرم موجود ميباشد
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

تيغه ماله

انواع مختلف تيغه ماله براى دستگاه هاى مختلف ماله برقى
ادامه مطلب

ماله برقی

انواع تیغه ماله در ابعاد و أشكال مختلف برای دستگاه های گوناگون ماله برقى موجود می باشد.
ادامه مطلب