ابزار باغبانى

کد کالا : 1502  ،  برگ جمع کن با دسته 140 سانت. اين برگ جمع كن از مواد پليمرى خاص توليد شده تا به گل و گياه صدمه اى نرسد و در عين حال  داراى استحكام ويژه ايست.
ادامه مطلب

ابزار باغبانى

ابزارى چند منظوره ، فوق العاده و منحصر بفرد.  با دسته بلند از اين وسيله  شما ميتوانيد ايستاده بسهولت  علف هاى باغچه و باغ خود را علف كشى كنيد، خاك را برگردان كنيد، بعنوان تميزكن استفاده كنيد . با دسته كوتاه شما ميتوانيد از اين وسيله بعنوان بيلچه و حتى تميزكن استفاده كنيد. اگر كاربرد مناسب ديگرى برأى ما إرسال كنيد، هديه اى از محصولات ما، برايتان إرسال خواهيم كرد
ادامه مطلب

پايه

پایه مبل ال دو تکه ، مدل آبشار ،  بدنه قهوه ای  رخ کروم   کد : 6645  .  اين پايه با بدنه  قهوه اى و رخ در رنگ هاى سفيد ، قرمز ، كروم ، و ... قابل ارائه ميباشد. قابل توجه اينكه اين پايه با رنگ مختلف بدنه قهوه اى ، مشگى ، طوسى ، شرابى و يا رنگ مورد علاقه قابل ارائه ميباشد .
ادامه مطلب

محصولات باغبانی موسوی در یک نگاه

بخشى از  محصولات باغبانی موسوی  در یک نگاه
ادامه مطلب

ابزار

 بخش ديگرى از محصولات باغبانی موسوی در یک نگاه..
ادامه مطلب

بیلچه

بيلچه باغبانى ، مدل لاله ،  كد:   2001
ادامه مطلب