ابزارآلات،ساختمانى

ابزارآلات - ابزار - ابزار،موسوى - ابزارآلات،موسوى -ابزار،آلات - ابزار،آلات،موسوى - ساختمانى - ابزار،ساختمانى - ابزار،صنعتى -باغباني - بهداشتى - مبلمان -باغبانى    C 65
ادامه مطلب

C 64

ادامه مطلب

ابزار اپوكسى

....
ادامه مطلب

كاربردى

با فكر كار كردن، واستفاده از ابزار مناسب ، ضمن ايجاد طرح دلخواه خود ، باعث يكنواخت كردن كار و افزايش قابل توجه راندمان كار ميشويم .
ادامه مطلب

ماله

ماله دندانه دار.بطول 26,28,30,35,40,50 سانت .
ادامه مطلب

ماله

اين ماله به طول  120 سانت و با دسته بلند جهت بتن ريزى استفاده ميشود. اين ماله در طول هاى 90, 120و 150 سانت با ورق فنر مخصوص ضخيم با وزن بيشتر برأى بتن سخت وبا ورق فنر مخصوص نازك با وزن كمتر برأى بتن نرم موجود ميباشد
ادامه مطلب

كنج ، ژوئن

اين نوع  ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه قوس دار  بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است .  روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار و به طرف عقب حركت ميكند.
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب