ماله ژوئن

ماله ژوئن قوس دار  براى اپوكسى و بتن. اين نوع ابزار براى كشيدن ژوئن يا ماهيچه بكار ميرود. شعاع انحنا از 20 الى 50 ميليمتر موجود است .  روش استفاده اين است كه ابتداى ابزار به ديوار چسبيده ولى انتهاى آن از ديوار كمى فاصله دارد. به عبارت ديگر ابزار تحت زاويه كم نسبت به ديوار به طرف عقب حركت ميكند.
ادامه مطلب

ابزارآلات،ساختمانى

ابزارآلات - ابزار - ابزار،موسوى - ابزارآلات،موسوى -ابزار،آلات - ابزار،آلات،موسوى - ساختمانى - ابزار،ساختمانى - ابزار،صنعتى -باغباني - بهداشتى - مبلمان -باغبانى    C 65
ادامه مطلب

C 64

ادامه مطلب

ابزار اپوكسى

....
ادامه مطلب

ماله

ماله دندانه دار.بطول 26,28,30,35,40,50 سانت .
ادامه مطلب

رابط

اين قطعه، رابط ، براى افزيش طول دسته استفاده ميشود.مثال با اتصال دو دسته 140 سانت ، يك دسته 240 سانت  بوجود ميآيد.
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

تيغه ماله

تيغه ماله براى دستگاه ماله برقى
ادامه مطلب

پايه

ادامه مطلب