پايه

ادامه مطلب

پايه

پايه مبل ال با نوار خاص. بدنه اين پايه ميتواند به رنگ هاى قهوه اى، مشكى، طوسى، ماهاگونى، سفيد و يا رنگ مورد نظر شما باشد ..
ادامه مطلب

پايه

پايه مبل ال ، نگين دار. بدنه اين پايه ميتواند برنگ قهوه اى ، مشكى، سفيد، طوسى، ماهاگنى، و يا هر رنگ مورد نظر شما باشد.
ادامه مطلب

پايه

پايه مبل ال :  با نوار از چرم خود مبل و يا رنگ مكمل آن.  بدنه اين پايه ميتواند برنگ قهوه اى ، مشكى، سفيد، طوسى، ماهاگنى، و يا  رنگ مورد نظر شما باشد.
ادامه مطلب

پايه

پایه مبل ال ، بدنه قهوه ای و نوار قرمز. اين پايه با بدنه قهوه اى و نوار هاى قرمز ، مشكى ، سفيد ، كوروم و ... قابل ارائه ميباشد. قابل توجه اينكه اين پايه با رنگ بدنه هاى مختلف از جمله قهوه اى ، مشگى ، شرابى و رنگ مورد علاقه يا برند شما قابل ارائه ميباشد .
ادامه مطلب