ماله شيشه اى

ماله شيشه اى : ماله بلكا در اندازه   10  در 25  سانت
ادامه مطلب

كاردك

كاردك پرايمر پخش كن  پلاستيك 5 سانت
ادامه مطلب

ليسه

ليسه پلاستيك  دندانه دار 20 سانت مخصوص  چسب كاشى
ادامه مطلب

ليسه

ليسه پلاستيك  دندانه دار 20 سانت . دندانه  مخصوص اپوكسى
ادامه مطلب

ليسه

ليسه حباب گير مخصوص دودى كردن شيشه هاى اتومبيل ، سه بعدى كردن اپوكسى ، نصب پوستر  و .....
ادامه مطلب