كاردك

كاردك پرايمر پخش كن  پلاستيك 5 سانت
ادامه مطلب

ليسه

ليسه پلاستيك  دندانه دار 20 سانت مخصوص  چسب كاشى
ادامه مطلب

ليسه

ليسه پلاستيك  دندانه دار 20 سانت . دندانه  مخصوص اپوكسى
ادامه مطلب

ليسه

ليسه حباب گير مخصوص دودى كردن شيشه هاى اتومبيل ، سه بعدى كردن اپوكسى ، نصب پوستر  و .....
ادامه مطلب

ليسه

ليسه پلاستيكى 20 سانت براى تسطيح مواد روى سطوح مختلف ، پرداخت سطوح گچكارى شده و  نانوايى ها ، شيرينى پزى ها و ....        كد كالا: 3386
ادامه مطلب

ليسه

ليسه پلاستيكى 16 سانت براى تسطيح مواد ، نانوايى ها ، كيك پزى و ..    كد كالا: 3385
ادامه مطلب