ماشين لباسشوئى سيار !! اين راننده با قرار دادن يك محفظه پلاستيكى داخل چرخ هاى كاميون خود ، يك ماشين لباسشويى سيار ساخته است تا بتواند در مسافت هاى طولانى لباس هايش را بشويد .ابتكار عمل حد و مرزى ندارد.