کفشور

کفشور 150*150   در قفل دار – مدل هانتر – با خروجی 57 میلیمتر  کد : 2210