کفشور

کفشور 150*150   در قفل دار مدل هانتر با خروجی 108 میلیمتر.  کد : 2212