کفشور

کفشور 120*120  در لولایی طرح در مشبک دایره ای با خروجی 57 میلیمتر.   کد : 2203