کفشور

کد محصول: 2206 ، کفشور 120*120 در لولایی سیفون دار طرح در مشبک سوراخ دایره ای با خروجی 57 میلیمتر