ابزار باغبانى

پایه گل و گیاه . با استفاده  از این پایه ها می توانید فضای سبز فوق العاده زیبائی با ابتکار وسلیقه خودتان ایجاد کنید.این فضا می تواند زمینی – فضائی – گرد – مربع – مستطیل و یا هر شکل و فرمی باشد. بسیار مناسب برای افراد خلاق  و مبتکر. روز خوشی داشته باشی.