پایه

پایه مبل گرد با بدنه مشگى و يا قهوه اى با نوار در رنگ هاى سفيد ، قرمز ، نارنجى ، كروم و غيره قابل ارائه ميباشد.قابل توجه اينكه رنگ بدنه علاوه بر قهوه اى و مشگى در رنگ هاى ديگر مثل سفيد ، شرابى ، طوسى ، و يا رنگ دلخواه شما قابل ارائه ميباشد.