پایه

پایه مبل ال ،  بدنه  قهوه ای و نوار سفيد. اين پايه با بدنه قهوه اى و نوار هاى قرمز ، مشكى ، سفيد ، كوروم و … قابل ارائه ميباشد. قابل توجه اينكه اين پايه با رنگ بدنه هاى مختلف از جمله قهوه اى ، مشگى ، شرابى و رنگ مورد علاقه يا برند شما قابل ارائه ميباشد .