همزن 3926

کد کالا:  3926  همزن جدید – مناسب مواد رقیق وغلیظ مثل رنگ – اپوکسی – ملات سیمان –  مواد غذایی و ….