همزن 3925 – دایره ای

کد کالا:  3925  –  مناسب مواد رقیق و غلیظ مثل رنگ – مواد اپوکسی – ملات سیمان – مواد غذایی و …