همزن 3923 – دایره ای

کد کالا: 3923  –  مناسب مواد رقیق و غلیظ مثل رنگ – اپوکسی – ملات سیمان – مواد غذایی و …