همزن 3922 – دایره ای

کد کالا: 3922  – مناسب مواد رقیق و غلیظ مثل رنگ – اپوکسی – ملات سیمان – مواد غذایی و …