ميكسر

همزن ذوزنقه اى : كد: 3934 ،  بسيار مناسب براى همزدن پرايمرها . اين مدل همزن مواد كنار حلب را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته سطل جلوگيرى مى كند.