همزن

کد کالا: 3933  همزن ذوزنقه اي ، بسيار مناسب براى پرايمر.اين مدل همزن مواد كنار حلب را به خوبى همزده واز اسراف مواد ته سطل جلوگيرى مى كند.