همزن

کد کالا: 3932  همزن ذوزنقه اى ، بسيار مناسب همزدن  پرايمر ها . اين مدل همزن مواد كنار حلب را به خوبى همزده و از اسراف مواد ته سطل جلوگيرى مى كند.