كاربردى

نمونه طرح استفاده از فضا در کشاورزی و فضای سبز . برای ساخت چنین طرح و فضایی می توان از  اتصال جادویی  با  کد : 6215   و پایه با کد : 6210 استفاده  کرد.