ماله کویتی 28 سانت طول و عرض 10 سانت

کد محصول: 3219  28 سانت طول و 10 سانت عرض  – ابزاری مناسب برای گچ بری نور مخفی سقف کاذب