ماله تی دندانه دار

ماله تی دندانه دار 60 سانت قابل تنظیم  از 1 الى 5 ميليمتر . کد : 3250

اما در اندازه های 30-40-50-60-90  سانت قابل ارائه می باشد