لیسه

لیسه دندانه دار با دندانه مخصوص رزين  و اپوکسی 30 سانت ( 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 و 4 میلیمتر )  ،            کد محصول: 3337