لیسه

ليسه  40 سانت . اين نوع ليسه در اندازه هاى 10-14-16-20-30-40-50 موجود ميباشد.