لیسه

 ليسه با دندانه  چسب كاشى 16 سانت . كد كالا : ٣٣٣١