لیسه دندانه دار اپوکسی 30 سانت ( 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 و 4 میلیمتر )

کد محصول: 3337  برای 30 سانت

لیسه دندانه دار در طول های  10-14-16-20-30-40-50 و… سانت قابل ارائه می باشد