ليسه

ليسه پلاستيك  دندانه دار 20 سانت . دندانه  مخصوص اپوكسى