ليسه

ليسه پلاستيكى 20 سانت براى تسطيح مواد روى سطوح مختلف ، پرداخت سطوح گچكارى شده و  نانوايى ها ، شيرينى پزى ها و ….        كد كالا: 3386