لوله فلاش تانك

کد محصول: 6941   لوله اتصال فلاش تانك به طول 35 سانت .  یکی از ویژه گی های  منحصر بفرد  این لوله اینکه  پس از اتصال  أين لوله ها بهم  ، لوله سیفون بدون بر آمدگى و یکنواخت  دیده میشود .