نساجى

لاطاقه پارچه ،  پلاستیکی ،  99 سانت طول – قابل استفاده به دفعات کد : 6210