كاردك

كاردك پلاستيك دندانه دار 7 سانت  با دندانه V مخصوص  رزين  و اپوكسى  كد:3422