كاردك

كاردك  پلاستيك دندانه دار 16 سانت . با دندانه U مخصوص چسب كاشى   كد: 3420