كاردك

كاردك  پلاستيك دندانه دار  16 سانت . با دندانه V مخصوص  رزين و اپوكسى  كد: 3421