غلطک حباب گیر

غلطک  حباب گیر  در طول 5 ، 16 ، 27، 50 ، 75   و ….. سانت قابل ارائه می باشد.

كد كالا: 1211 حباب گير 27 سانت با دسته بلند 140 سانت