ابزار صنعتى

 

 

   حباب گیر فايبرگلاس  در طول های  5 – 16 – 27 – 50 و … سانت قابل ارائه می باشد