سیفون

 سیفون تک لگنه ظرفشویی مدل F با خروجی لوله خرطومی ، كد : 2309