خدمات ساختمانی

–  محصولات موسوی  –  this site دكتر مهندس سید جمال موسوی  و  مهندس سید احد موسوی  –  تولیدکننده ابزار آلات بنائی / ساختمانی   77331536-021  و 77339543-021  و فکس : 77339542-021  و  09121111628     سایت :  www.mproducts.ir  و  www.mproducts.org
–  محصولات موسوی  –  دكتر مهندس سید جمال موسوی  و  مهندس سید احد موسوی  –  تولیدکننده ابزار آلات باغبانی / کشاورزی  77331536-021  و  77339543-021  و فکس : 77339542-021  و 09121111628    سایت :  www.mproducts.org
–  علی  همتی  –  تعمیرات و بازسازی ساختمان  – آینه کاری  – 09197830548  –  09123484402

– محصولات موسوی – دكتر مهندس سید جمال موسوی و مهندس سید احد موسوی – تولیدکننده لوازم و قطعات بهداشتى  77331536-021 و 77339543-021 و فکس : 77339542-021 و 09121111628 سایت : www.mproducts.ir و www.mproducts.org

– مهندس حسين شيرازى – توليد كننده قطعات صنعتى  پلاستيك 09121342987