تی لاستیکی

تی 60 سانت لاستیکی – صنعتی .كد: 3718 .این نوع T صنعتی در اندازه های  20 ،30، 40 ،50، 60 و … قابل ارائه می باشد.