ماله تی دندانه دار

 

 

 

 

 

این نوع ماله T در طول های 16-20-40-50-60-75-90-120 و… سانت  قابل ارائه می باشد.

0007