توزیع کنندگان مجاز در استان های مختلف ایران

آذربایجان شرقی :
آقاى محمد علیزاده    –    تبریز       7316 525 -0411 / 09143023449
آقاى جواد علیپور   –   تبریز      5241628 0411  /  5241057 – 0411 /  09141151008

آذربایجان غربی :
آقاى بابازاده  –  سلماس   5243916 – 0433 / 5248695 – 0443  فکس : 5243223 – 0443

تهران  :
آقاى ناصر همتی  –  تهران   4402 348 0912
آقاى حسین اکبریان  –  تهران    09195143680
آقاى حاج علی اصغر فرش چی  –  تهران   7705 5562 -021

آقاى الیاس  برزنونی – تهران – 66347699 و 66347796 و 66340919 و 09122044286
فارس :
آقاى پرویز   ممتحن  –    شیراز   2851 739 -0711

گیلان :
آقاى مطلوب     رشت   2237739-0131  / 2250548 0131  / 09111383526

خوزستان و صادرات به عراق   :

آقاى مهندس وحيد معرف   ,  واتساپ و تلفن :  09387579933

هرمزگان :
آقاى مهندس سلیمانی فر – ابزار شهر – کیش   5332 442 – 0764
آقاى تهانی  –  کیش  1476 445 0764 / 1767 445 – 0764

یزد :
آقاى حاج  احمد حسینی نسب  –  یزد   3569 824  -0351   نمابر : 2785 825 -0351