برگ جمع کن

        برگ جمع کن  بدون دسته ، كد: 1501 . اين برگ جمع كن از مواد پليمرى خاص توليد شده تا به گل و گياه صدمه اى نرسد و در عين حال داراى استحكام ويژه ايست.