كاربردى

استفاده از فضا براى گلکاری . برای ساخت چنین طرح و فضائی می توان از اتصال جادوئی با کد: 6215 و پایه با کد: 6210 استفاده کرد.